13 24 35
Begüm Sitesi24.08.2020

 

BEGÜM SİTESİ YÖNETİMİ

22 Ağustos 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

 

               Gündem,

1-      22.08.2020 tarihinde açılış ve yoklama yapılarak toplantı başlatıldı.

2-      Divan heyeti Başkanlığına Abdullah KAYA katip üyeliğe Ömer USLU seçlip saygı duruşuna geçildi.

3-      Divan heyetine imzalama yetkisi verildi

4-      Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Levent ÇELEN tarafından okundu, kesinleşmiş mali hesap tabloları Denetim Kurulu raporları Denetçi Hasan Hüseyin Fuzuli KARATAY tarafından okundu.  Levent ÇELEN söz alarak bilindiği üzere sitenin en çok ödemelerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yapıldığını, aidatlarını peşin ödeyen birçok site sakininin Covid 19 salgını sebebiyle gelemeyeceklerini düşünerek bazı faaliyetlerin ve ödemelerin yapılmadığını, ayrıca genel kurulun onayından geçmeyen 2019-2020 dönemi işletme projesinin bilgi amaçlı olduğunu belirterek, yıllık bütçe planlaması hakkında genel kurula bilgi verdi..

5-      Yönetim ve Denetim Kurulu ibrası ayrı ayrı yapılarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

6-      Yönetim Kurulu Başkanlığına Levent ÇELEN oybirliği ile seçilmiştir. Denetim Kurulu üyeliklerine Mustafa ÖZDEK ile Hasan Hüseyin Fuzuli KARATAY oybirliği ile seçilmiştir.

7-      Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve denetçi ücreti Yönetim Kurulu Başkanına 6000 lira

( altı bin lira) Denetçi üyelerinden her birine 750 lira  (yediyüzelli lira)  verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

8-      Gelecek dönem bütçesi yani işletme projesi Başkan Levent ÇELEN tarafından okundu.

a)Site için yapılması gereken ferdi elektriğe geçiş için beraberinde kanalizasyon ve logarların tamiri ve bakımı, yeni hat döşenmesi ayrıca yağmur suyu için kanal oluşturulması ve site içi belediye suyu, artezyen suyu tesisatlarının tamir ve bakımlarının yapılması gerektiğini, yeniden yürüme yollarının düzenlenmesi için daire başı 5000 liranın (beşbin lira) 18 ay içerisinde 2020 yılının Eylül ayında başlamak üzere taksit ile ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

b) Site aidatı olarak 10 ayda ödenmek üzere Ağustos 2020 tarihi itibariyle toplam 2000 lira (ikibin lira) ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

c) Hasan Hüseyin Fuzuli KARATAY ın önerisi üzerine site içerisinde bulunan Palmiyelerin satılacak durumda olanların satılmasına,  satılamayanların ise kökünden sökülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

d) Siteye ait sabit telefonun kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

e) Sitenin internet hattının açık kalmasına ancak wireles olarak kapatılmasına, kafeterya kısmında da kablolu internet sağlanmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

9.       Hasan Hüseyin Fuzuli KARATAY ın önerisi üzerine,

a) 2016 yılında karar alınıp ancak şimdiye kadar uygulanmayan site aidatlarının geciktirilmesinde uygulanan %10 faizin, aidatını üst üste 3 ay ödemeyenlere bu oranın uygulanmasına yönelik teklif oybirliği ile kabul edilmiştir

b)Site içerisinde bulunan artezyen kuyu suyunun bu sezon sonundan itibaren site sakinlerinin evlerine verilmemesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Paşa KANDIR ve Nuran Hanımın önerisi üzerine,

c)Site sakinlerinin ve yakınlarının dışında herhangi bir kişi veya kişilerin (ev sahipleri ile beraber gelenler hariç ) misafir olarak gelmesi halinde Site Görevlisine ve dolayısıyla site başkanına bilgi verme zorunluluğu oy birliği ile karar verilmiştir.

10-   Dilek ve temennilerden sonra toplantı kapatılmıştır.

 

DİVAN BAŞKANI                                                                      Katip Üye

                                          Abdullah kaya                                                                      Ö mer USLU