13 24 35
Begüm Sitesi09.02.2021

 Sayın Begüm Sitesi Sakinlerinin Dikkatine

05.07.2020 – 07.02.2021 tarihleri arasında geçen sürede Begüm Sitesi Yönetiminin Harcamaları ile ilgili yapılan Denetleme Kurulu Raporu ve eki Ağustos 2020 – Ocak 2021 aylarına ait aidatlarını ödemeyenlerin listesi ekte gönderilmiştir. Aidatlarını 3 ay üst üstte ödemeyenlerin aidatları faizi ile birlikte tahsil edileceğini bir kez daha hatırlatır, aidatlarını zamanında ödeyenlere teşekkür eder,  sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

Site Yöneticisi Levent ÇELEN  09.02.2021

BEGÜM SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ DENETİM KURULU RAPORU  

           05 Temmuz 2020 tarihinden, 07 Şubat 2021 tarihine kadar geçen süre içerisinde Begüm Sitesi Yönetim Kurulunun çalışmaları ve harcamaları aşağıda maddeler halinde çıkarılmıştır.

A.       Mali yönden yapılan incelemede,

1. GELİRLER TOPLAMI:

a.      2019-2020 den devir                                                      18.414,73 TL.                      

b.      Aidat gelirleri geçmiş yıl                                               18.167,37 TL.

c.       Aidat gelirleri 2020-2021 yılı                                        75.277,50 TL.                         

d.      Elektrik gelirleri                                                            27.505,32 TL.              

e.       Ferdi Elektrik için yatırılan                                         11.900,00 TL.                      

f.       Faiz geliri (05.02.2021 tarihi itibariyle)                          1.242,79 TL.                                                                 Olmak üzere Gelirler Toplamı                                  152.762,08 TL.

          2.    GİDERLER TOPLAMI:

                  Tüm giderlerin Toplamı                                             117.993,09 TL.

         

           3.    GELİR GİDER FARKI

                   GELİRLER                                                                152.762,08 TL

                   GİDERLER                                                               117.993,09 TL.

                   BANKA MEVCUDU                                                  34.768,99 TL.

           

           3.    BANKALAR MEVCUDU:

a.      T.İş Bankası vadesiz                                                      1.562.36 TL                                   

b.      T.İş Bankası vadeli kıdem tazminatı                            2.884,57 TL.                               .

c.       T.İş Bankası vadeli günlük kazandıran hesap          30.227,79 TL.

d.      TC Ziraat Bankası vadesiz                                                94,27 TL.                 

Bankalar toplamı                                                          34.768,99 TL.                      

 Olarak tespit edilmiştir.

 

          4.      AİDAT ALACAKLARI:

                a. Ağustos 2020 - Ocak 2021 aidat alacakları                18.925,13 TL.

                b. Şubat 2021- Mayıs 2021 aidat alacakları                  43,800,00 TL.          

                c. İcrada olan Aidat alacakları ( faiz hariç)                  12.107,00 TL                       

                          Toplam alacak                                                       74.832,13 TL                       

 

B.      İdari Yönden yapılan incelenmede;

Begüm Sitesi Yönetim Kurulu’nun, “ Karar Defteri” ve “Hesap İşletim Defteri” nin yasalara uygun şekilde işlendiği tespit edilmiştir.  

Diğer taraftan üye aidatlarının genellikle üyelerimizce ödendiği ancak, bazı üyelerimizin aidat ödemelerini ihmal ettikleri, bu üyelerimizin aidat ödemelerini zamanında yapmaları konusunda bilgilendirilmelerine rağmen ödemedikleri gözlenmiştir. Bu üyelerimizin aidat ödemelerini zamanında yapmaları hususunda bir kez daha uyarılmaları uygun olacaktır.

Bilgilerinize arz ederim. 

                                                                                                          08.02.2021

                                                                                                      Mustafa ÖZDEK

               Denetçi